Pages

VMware datastore se ne prikazuje na hostovima

Dešava se da je datastore već konfigurisan na drugim hostovima, ali sa na nekim hostovima ne vidi u Datastores.

U Storage Devices se videi taj disk i kapacitet i LUN, a u polju gde treba da je naveden Datastore piše Not Consumed.

Korisne komande:

Izlistaj sve volume koji nisu mountovani. Prikazuje VMFS UUID i naziv Datastore-a:

esxcfg-volume --list

Mountuje zadati volume:

esxcfg-volume --mount <VMFS UUID|label> 

UnMountuj zadati volume:

esxcfg-volume --umount <VMFS UUID|label> 

Trajno (i nakon restarta) mauntovanje datastore-a:

esxcfg-volume  --persistent-mount <VMFS UUID|label>


Nema komentara:

Objavi komentar